Jump to the main content block

歲末聯歡活動

教師組打擊樂表演

一甲英語音樂表演

幼兒園才藝表演

二甲閩南語才藝表演

三甲音樂故事才藝

三甲故事朗讀表演

五甲英語音樂劇

六甲英語劇西遊記

四甲閩南語歌謠

林家姐妹客家民謠

 

 

文化局故事戲劇展演

103學生作品

103學生作品

103學生作品